Blogs Zilveren Kruis – Afstudeerstage

Opdracht: Schrijf blogs over gezondheid, vitaliteit en mentale gezondheid. Bedenk de onderwerpen maar houd het luchtig, de blog moet lezers informeren en Zilveren Kruis een menselijk gezicht geven.

Resultaat: Een aantal artikelen over verschillende onderwerpen binnen het thema gezondheid. Vier van de vijf artikelen zijn geschreven aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen of experts op het gebied van het onderwerp.

Artikelen die ik heb geschreven:

De artikelen die ik geschreven heb, zijn geredigeerd door Iris Dekker. De artikelen zijn ook op de blog van Zilveren Kruis te bekijken.